Ågade 14-16
Set fra Århus Å. Ca. 1900


Foto: Lokalhistorisk Samling på Hovedbiblioteket i Århus
Klik på billedet for at få det i fuld størrelse
I billedet ses de nu nedrevne huse, som tidligere rummede byens toldsted (midt i billedet) og sprøjtehuset (til venstre).