Skolegyde
Set mod Bispetorvet. Ca. 1904


Foto: Lokalhistorisk Samling på Hovedbiblioteket i Århus
Klik på billedet for at få det i fuld størrelse
Billedet er taget fra havnesiden, og til højre set indgangsporten til Århus Katedralskole. Bygningen midt i billedet (Århus Domkirke ses i baggrunden) er Katedralskolen gamle bygning fra 1762, og den blev kraftig ombygget, da Skolegyde siden blev udvidet.