Immervad
Set fra Frederiks Bro mod Lille Torv. Ca. 1897

Foto: Lokalhistorisk Samling på Hovedbiblioteket i Århus
Klik på billedet for at få det i fuld størrelse
Det symmetriske hus omtrent midt i rækken af huse, som ses på venstre side af vejen, rummede i den nærmeste ende 'Spare og Laanekassen'. Af et andet fotografi fra ca. 1915 ses det, at der over banken bl.a. har været udvandringskontor. I midten var der iføge samme foto fra 1915 en mægler ved navn J.P. Jensen. I den fjernere ende af ejendommen havde Ludvig Schmidt forretning, hvilket også kan anes på det her bragte foto. På fotoet fra 1915 står der over forretningen "Ludv. Schmidts Eftf."
Hele rækken af huse på venstre side af vejen er i dag borte. Her ligger nu supermarkedet "Magasin".